• Vi gillar data som gör skillnad

  • Det viktigaste för oss är utveckling

  • Moderna och kostnadseffektiva lösningar

Har du blivit utvald att delta? Mer information eller Besvara enkät.

Besvara enkät

Förskoleenkät 2017

Förskoleenkät 2017

Aug 24, 2017 | No Comments

Indikator genomför för andra året i rad den regiongemensamma förskoleenkäten för Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Vårdnadshavare till …

Socialstyrelsen brukarundersökning

Socialstyrelsen brukarundersökning

Feb 21, 2017 | No Comments

Indikator genomför på uppdrag av Socialstyrelsen för femte året i rad den rikstäckande undersökningen av …

Elevenkät 2017

Elevenkät 2017

Feb 10, 2017 | No Comments

För andra året i rad genomför Indikator den regiongemensamma elevenkäten för GR – Göteborgsregionens kommunalförbund. Drygt 40 000 elever framför …

Bilpendling

Bilpendling

Feb 10, 2017 | No Comments

Indikator genomför dialog för minskad bilpendling på uppdrag av GR och projektet Nya vägvanor. Under perioden 2016-2017 kontaktas 50 000 personer i …