Välkommen till Institutet för kvalitetsindikatorer

Vi hjälper uppdragsgivare att mäta och utveckla kvaliteten i verksamheten. Med hjälp av vetenskapligt beprövade metoder ger vi våra uppdragsgivare konkreta resultat för att arbeta och förbättra verksamheten.

Indikators medarbetare har erfarenhet av såväl kvantitativ som kvalitativ datainsamling, analys och verksamhetsutveckling utifrån de resultat som framkommer genom undersökningen.

Våra största uppdragsgivare finns inom kommuner, landsting, myndigheter och privata aktörer inom vård, omsorg och sjukvård. Bland de större uppdragen finns bland annat Nationell patientenkät, Vårdbarometern och den nationella brukarundersökningen för hemtjänst och särskilt boende. Indikator ansvarar även för den nationella databasen för patientsäkerhetskultur samt genomför medarbetarundersökningar.


Klicka här för att se resultat
Vårdbarometern

Indikator - Institutet för kvalitetsindikatorer, kvalitetsindikator, indikatorer, uppföljning, patienttillfredsställelse, patient satisfaction, förbättringsutrymme, problemvärde, svarsfrekvenser, patientenkät, patientenkäter, enkät, patienter, undersökningar, kvalitet, patientkvalitet, questionnaire, frågor, webbsurvey, webbundersökning, postala undersökningar, enkätundersökningar, marknadsundersökningar, kvalitetsundersökningar, kvalitetsmätningar, nöjdhetsmätningar, webbrapport, picker, pickerinstitutet, picker skandinavien, forskning, vetenskap, validitet, reliabilitet, öppenvård, slutenvård, dagkirurgi, nationell patientenkät, Lars Fallberg, Johan Frisack, Lisa Skrapste, Antje Nussbicker, Maria Gill, dimensioner, kvalitetsdimensioner, utvecklingsprojekt, patientsäkerhet, patient safety, säkerhetsklimat, patients' rights, patienträttigheter, patienträtt, rättigheter, vårdkonsumenter