Bilpendling

Bilpendling

Indikator genomför dialog för minskad bilpendling på uppdrag av GR och projektet Nya vägvanor. Under perioden 2016-2017 kontaktas 50 000 personer i Göteborgsområdet och frågar om pendlingsvanor, informerar om hur framkomligheten i Göteborg kommer att vara påverkad under de kommande åren samt för en dialog om möjligheten att förändra sina resvanor.

Leave a Reply