Socialstyrelsen brukarundersökning

Socialstyrelsen brukarundersökning

Indikator genomför på uppdrag av Socialstyrelsen för femte året i rad den rikstäckande undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. 225 000 äldre ges under mars-maj månad möjlighet att besvara frågor kring bland annat trygghet, tillgänglighet, bemötande, sociala aktiviteter och inflytande. Resultaten för landets 290 kommuner […]

Elevenkät 2017

Elevenkät 2017

För andra året i rad genomför Indikator den regiongemensamma elevenkäten för GR – Göteborgsregionens kommunalförbund. Drygt 40 000 elever framför allt i årskurserna 2, 5, 9 och gymnasiet skall under mars månad besvara frågor om hur de upplever sin skola. Undersökningen genomförs i 2 000 klasser, på 400 skolor i de 13 medlemskommunerna och resultaten […]

Bilpendling

Bilpendling

Indikator genomför dialog för minskad bilpendling på uppdrag av GR och projektet Nya vägvanor. Under perioden 2016-2017 kontaktas 50 000 personer i Göteborgsområdet och frågar om pendlingsvanor, informerar om hur framkomligheten i Göteborg kommer att vara påverkad under de kommande åren samt för en dialog om möjligheten att förändra sina resvanor.

IHP 2017

IHP 2017

På uppdrag av Vårdanalys genomför Indikator datainsamling och analys av International Health Policy Study 2017. Årets undersökning riktar sig till personer över 65 år i befolkningen, och datainsamlingen sker under våren. IHP-undersökningen är en unik möjlighet att jämföra personal och patienters upplevelse av vårdsystemet inom landet och även mellan länder.  Det är ett väldigt spännande […]