Socialstyrelsen brukarundersökning

Socialstyrelsen brukarundersökning

Indikator genomför på uppdrag av Socialstyrelsen för sjätte året i rad den rikstäckande undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. 225 000 äldre ges under mars-maj månad möjlighet att besvara frågor kring bland annat trygghet, tillgänglighet, bemötande, sociala aktiviteter och inflytande. Resultaten för landets 290 kommuner […]

Elevenkät 2018

Elevenkät 2018

För tredje året i rad genomför Indikator den regiongemensamma elevenkäten för GR – Göteborgsregionens kommunalförbund. Drygt 35 000 elever besvarar under mars månad frågor om hur de upplever sin skola. Undersökningen genomförs i drygt 1500 klasser, på 400 skolor i de 13 medlemskommunerna och resultaten kommer att återföras till kommunerna i april 2018.

Bilpendling

Bilpendling

Indikator genomför dialog för minskad bilpendling på uppdrag av GR och projektet Nya vägvanor. Under perioden hösten 2016 till och med våren 2018 kontaktas 50 000 personer i Göteborgsområdet och frågar om pendlingsvanor, informerar om hur framkomligheten i Göteborg kommer att vara påverkad under de kommande åren samt för en dialog om möjligheten att förändra […]

IHP 2017

IHP 2017

På uppdrag av Vårdanalys genomför Indikator datainsamling och analys av International Health Policy Study 2017. Årets undersökning riktar sig till personer över 65 år i befolkningen, och datainsamlingen sker under våren. IHP-undersökningen är en unik möjlighet att jämföra personal och patienters upplevelse av vårdsystemet inom landet och även mellan länder.  Det är ett väldigt spännande […]