Du har blivit inbjuden/utvald att delta i en undersökning och du har möjlighet att lämna in dina svar och synpunkter här via webben.

Samtliga svaren används som underlag i arbetet att utveckla och förbättra uppdragsgivarens tjänster. Alla åsikter är viktiga, vare sig du har mycket erfarenhet av frågorna som ställs eller om det är din första kontakt. Ju fler personer som svarar desto bättre bild får verksamheten av sin kvalitet.

Det är du som bäst kan utvärdera och betygsätta de tjänster och produkter du har fått/köpt. Utan att få återkoppling från sina kunder har verksamheten inte möjlighet att prioritera och kundanpassa sina tjänster så att servicen är så bra som möjligt för varje kund. Oavsett om du är nöjd eller missnöjd är dina synpunkter värdefulla, för det är lika viktigt att få veta vad man gör bra som vad som inte fungerar.

Det går inte att fråga om allt i en enkät. Du kommer att ha möjligheten att lämna dina synpunkter med egna ord i formuläret. Dessa rapporteras separat till uppdragsgivaren utan att ha någon koppling till dig som person.

DELTAGANDE

Svara
KLICKA HÄR om du vill besvara enkät så kommer du vidare till vår webbsvarverktyget
• Om du får hjälp med att fylla i formuläret så tänk på att svaren ska gälla dina upplevelser
• Om inget svarsalternativ stämmer, hoppa över frågan och svara på nästa
• Använd pilarna på sidan för att gå framåt eller bakåt i formuläret
• Du kan gå tillbaka och ändra eller kontrollera tidigare svar så länge du inte skickat in enkäten
• Om du pausar sparas dina svar och du kan logga in igen och fortsätta vid ett senare tillfälle

Sekretess
Sekretess gäller för undersökningen. Endast personalen på Institutet för kvalitetsindikatorer ser de ifyllda frågeformulären i sin helhet. I rapporten till uppdragsgivaren redovisas dina svar sammanslagna med övriga svar. Eventuella öppna kommentarer redovisas separat. Den kod som du använder för att svara använder vi för att kunna registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan.

Det är frivilligt att delta i undersökningen, och du kan meddela till info@indikator.org om du inte vill medverka. Om vi inte fått in ditt svar och du inte kontaktat oss så kan en påminnelse skickas, eftersom det är viktigt för undersökningens värde att så många svar som möjligt kommer in.

Ditt svar gör skillnad!

Våra undersökningar sker på uppdrag av offentligt finansierade verksamheter och organisationer.

BESVARA ENKÄT HÄR