Förskoleenkät 2017

Förskoleenkät 2017

Indikator genomför för andra året i rad den regiongemensamma förskoleenkäten för Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Vårdnadshavare till omkring 45 000 barn i förskolan kommer under oktober att få svara på frågor om hur de uppfattar att förskolan svarar mot målen i förskolans läroplan.

Undersökningen genomförs vid 840 förskolor i GR:s 13 medlemskommuner. Resultaten kommer att återföras till  kommuner och förskolor i december 2017.

Leave a Reply