Elevenkät 2017

Elevenkät 2017

För andra året i rad genomför Indikator den regiongemensamma elevenkäten för GR – Göteborgsregionens kommunalförbund. Drygt 40 000 elever framför allt i årskurserna 2, 5, 9 och gymnasiet skall under mars månad besvara frågor om hur de upplever sin skola. Undersökningen genomförs i 2 000 klasser, på 400 skolor i de 13 medlemskommunerna och resultaten kommer att återföras till skolorna och kommunerna i april 2017.

Leave a Reply