Kunskapsresa 2015

Kunskapsresa 2015

WASHINGTON DC MAJ 2015

Ett stort tack till alla som deltog i kunskapsresan till Washington 19-22 maj!

Återkopplingen från gruppen har varit mycket positiv och vi hoppas kunna fortsätta att genomföra olika typer av kunskapsarrangemang inom våra kärnområden framöver.
Vill du veta mer om resan eller få information om framtida arrangemang kontakta

Johan Frisack

johan.frisack@indikator.org

Bakgrund

Maj 2015 deltog flera patientsäkerhetsspecialister från Sverige i en kunskapsresa till Washinton för att lära sig mer av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som bedrivs i USA. Amerikansk hälso- och sjukvård är världsledande när det gäller att förbättra och utveckla patientsäkerhet och patientsäkerhetskultur i vården.

Under resan träffade gruppen bland annat:

Robin Hemphill, ansvarig för patientsäkerhetsarbetet på  Veterans Administration
Linda Lewis, programansvarig för certifieringsprogrammet Magnet Hospitals
Cheryl Connors, som utvecklat ett Second victim program på Johns Hopkins
Joann Sorra, ansvarig för de amerikanska patientsäkerhetskulturmätningarna