Kunskapsresa 2015

Kunskapsresa 2015

WASHINGTON DC MAJ 2015

Ett stort tack till alla som deltog i wholesale mlb jerseys kunskapsresan till Washington 19-22 maj!

Återkopplingen från gruppen har varit mycket positiv och i wholesale nba jerseys vi hoppas kunna fortsätta att genomför olika Awards typ av kunskapsarrangemang inom våra kärnområden framöver.
Vill du veta mer om any resan cheap mlb jerseys eller få cheap mlb jerseys information om framtida cheap nba jerseys arrangemang kontakta

Johan Frisack

johan.frisack@indikator.org

Bakgrund

Maj 2015 deltog flera Mount’ns patientsäkerhetsspecialister från Sverige celebrate i en kunskapsresa till Washinton för att specialiserad lära sig mer av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som bedrivs i cheap jerseys USA. wholesale jerseys Amerikansk hälso- och sjukvård är världsledande när det gäller Daihatsu att förbättra och utveckla patientsäkerhet och patientsäkerhetskultur i vården.

Under resan träffade gruppen bland annat:

Robin Hemphill, cheap mlb jerseys Pozitīvi ansvarig för Resultat patientsäkerhetsarbetet på  Veterans Administration
Linda Lewis, programansvarig för discover certifieringsprogrammet Magnet Hospitals
Cheryl Connors, som utvecklat ett Second victim program på Johns WHITE Hopkins
Joann Sorra, ansvarig för de amerikanska patientsäkerhetskulturmätningarna