Besvara enkät

De flesta av våra enkäter kan besvaras på webben.

På baksidan av pappersenkäten finns en unik kod med vilken du kan logga in nedan och besvara en elektronisk version av enkäten. Koden består av åtta siffror följt av ett bindestreck och ytterligare sex tecken (exempelvis 10101010-X4dH36).

Exempel på streckkod

Fyll i hela koden utan mellanslag i fältet nedan och tänk på att koden kan bestå av både stora och små bokstäver. När du har fyllt i hela koden trycker du på knappen och loggar in.