• Vi gillar data som gör skillnad

Har du blivit utvald att delta?

Mer information

Nyheter

Miljöenkät Stockholms stad

Miljöenkät Stockholms stad

Oct 22, 2020 | No Comments

Under hösten genomför Indikator Medborgarenkäten om miljö och trafik på uppdrag av Stockholms stad. Enkäten skickas ut till 18 000 slumpmässigt …

SOM-undersökning med fokus på coronaviruset

SOM-undersökning med fokus på coronaviruset

Apr 17, 2020 | No Comments

Just nu genomför Indikator en SOM-undersökning med fokus på coronaviruset. Totalt kommer 6 000 slumpmässigt …

Över 100 000 patienter har tyckt till om hälso- och sjukvården

Över 100 000 patienter har tyckt till om hälso- och sjukvården

Feb 5, 2020 | No Comments

Under hösten 2019 har slumpmässigt utvalda patienter som besökt någon av rikets alla …

Nationell patientenkät

Nationell patientenkät

Sep 30, 2019 | No Comments

Den undersökningsintensiva hösten har dragit igång med full fart och på Indikator är vi extra glada att vi efter några års frånvaro, återigen har …

Tid till vård ger vård i tid

Tid till vård ger vård i tid

Aug 8, 2019 | No Comments

”Nästan hälften av läkarnas arbetstid läggs numera på andra uppgifter är att möta och behandla patienter.”
Detta visar en enkät besvarad av …

Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Mar 1, 2019 | No Comments

Från första mars finns det nya ramavtal för marknads- opinions- och attitydundersökningar i …

Tullverket

Tullverket

Feb 25, 2019 | No Comments

På uppdrag av Tullverket genomför Indikator kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Under 2018 genomförde Indikator observationsstudier i syfte att …

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Feb 15, 2019 | No Comments

Under våren 2019 genomför Indikator undersökningen ”Kritik på teknik” på uppdrag av …