• Vi gillar data som gör skillnad

Har du blivit utvald att delta?

Mer information

Nyheter

Nationell patientenkät

Nationell patientenkät

Sep 30, 2019 | No Comments

Den undersökningsintensiva hösten har dragit igång med full fart och på Indikator är vi extra glada att vi efter några års frånvaro, återigen har …

Tid till vård ger vård i tid

Tid till vård ger vård i tid

Aug 8, 2019 | No Comments

”Nästan hälften av läkarnas arbetstid läggs numera på andra uppgifter är att möta och behandla patienter.”
Detta visar en enkät besvarad av …

Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Mar 1, 2019 | No Comments

Från första mars finns det nya ramavtal för marknads- opinions- och attitydundersökningar i …

Tullverket

Tullverket

Feb 25, 2019 | No Comments

På uppdrag av Tullverket genomför Indikator kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Under 2018 genomförde Indikator observationsstudier i syfte att …

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Feb 15, 2019 | No Comments

Under våren 2019 genomför Indikator undersökningen ”Kritik på teknik” på uppdrag av …

SOM-undersökningen 2018

SOM-undersökningen 2018

Feb 15, 2019 | No Comments

Under hösten/vintern 2018 genomförde Indikator för andra året SOM-undersökningarna på uppdrag av SOM-institutet. Undersökningen skickades ut till ett …

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Feb 8, 2019 | No Comments

Under 2019 genomför Indikator Hälso- och sjukvårdsbarometern på uppdrag av SKL. Det är en årlig nationell undersökning som riktar …

Habilitering och hjälpmedel

Habilitering och hjälpmedel

Feb 8, 2019 | No Comments

Under hösten 2018 genomförde Indikator en mätning inom ramen för Nationell Patientenkät på uppdrag av SKL. Målgruppen var personer som besökt en …