• Vi gillar data som gör skillnad

  • Det viktigaste för oss är utveckling

  • Moderna och kostnadseffektiva lösningar

Har du blivit utvald att delta?

Mer information

Har du fått inbjudan att delta i webbpanel? Här kan du registrera dig.

Har du fått inbjudan att delta i webbpanel? Här kan du registrera dig.

Jan 16, 2018 | No Comments

Gäller dig som har fått inbjudan per brev.

Indikator på uppdrag av …

Socialstyrelsen brukarundersökning

Socialstyrelsen brukarundersökning

Feb 21, 2017 | No Comments

Indikator genomför på uppdrag av Socialstyrelsen för sjätte året i rad den rikstäckande undersökningen av …

Elevenkät 2018

Elevenkät 2018

Feb 10, 2017 | No Comments

För tredje året i rad genomför Indikator den regiongemensamma elevenkäten för GR – Göteborgsregionens kommunalförbund. Drygt 35 000 elever besvarar …

Bilpendling

Bilpendling

Feb 10, 2017 | No Comments

Indikator genomför dialog för minskad bilpendling på uppdrag av GR och projektet Nya vägvanor. Under perioden hösten 2016 till och med våren 2018 …