Analys

När data gör skillnad

För att data ska göra skillnad krävs ofta tolkning och analys av data. Då behöver resultatet sättas i ett sammanhang och verifieras av andra liknande undersökningar och studier som gjorts tidigare.

Analys av data

Många av våra uppdragsgivare vill ha en djupare förståelse av sina resultat. Vi har kompetens inom statistik, analys och stilistisk kompetens för att kunna producera flera olika typer av rapporter. Indikators medarbetare har vid upprepade tillfällen helt eller delvis genomfört rapporter och analyser åt bland annat Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Polisen och ett flertal landsting och privata vårdgivare.

Exempel på analysarbeten som Indikator har bidragit till:

Konsultativa tjänster och föreläsningar

Flera av våra medarbetare efterfrågas vid återkommande tillfällen för konsultuppdrag inom studiedesign, verksamhetsutveckling, patientmedverkan, patientmakt och säkerhetskultur. Vi genomför återkommande konsultativa insatser och föreläsningar för myndigheter, sjukvårdsorganisationer och kommuner, främst inom områdena patientsäkerhet, säkerhetskultur, patient- och brukarmedverkan och patientlagstiftning. Dessutom genomför vi utbildningar och rådgivning i undersökningsmetodik.

För förfrågningar kring föreläsningar eller konsultativa insatser är du välkommen att kontakta
lars.fallberg@indikator.org

Det viktigaste för oss är målet och att data gör skillnad

Välkommen att kontakta oss för att diskutera vad vi kan göra för er.