Brukarundersökning

Utvärdera med en brukar­undersökning

Sedan 1990-talet har uppföljning och utvärdering blivit allt viktigare för styrning och ledning av offentliga verksamheter. I takt med den utvecklingen har brukarundersökningar blivit ett starkt verktyg för att lyfta fram medborgarnas och brukarnas åsikter. Genom att beställa en brukarundersökning får du ett samlat och tydligt underlag för ansvariga politiker och tjänstemän att jobba efter. Det kan t.ex. användas för verksamhetsutveckling, för att öka brukarnas inflytande och ge allmänheten en större insyn i den offentliga verksamheten.

Indikator hjälper dig hela vägen

Vill du ha ett effektivt och tillförlitligt resultat? Då är det viktigt att anpassa brukarundersökningen efter just ditt behov. Indikator har stor erfarenhet från många olika områden, från stora nationella mätningar åt myndigheter till brukarundersökningar i kommuner och inom enskilda verksamheter. Vi tar ett helhetsansvar för din undersökning och anpassar den efter din verksamhet. Vi jobbar strukturerat enligt vårt kvalitetsledningssystem och blir din partner hela vägen.

Våra uppdrag kan t.ex. vara:

Då våra uppdrag sträcker sig från stora nationella mätningar åt myndigheter till brukarundersökningar i kommuner eller inom enskilda verksamheter anpassar vi alltid frågeunderlag, metod och analys efter våra kunders specifika förutsättningar och genomför sedan uppdragen på ett strukturerat sätt i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem.

Anlita Indikator

Detta ingår när du beställer en brukarundersökning av oss:

Beställ brukar­undersökning

Antje Andersson

Projektledare

031-730 3102
antje.andersson@indikator.org