Artiklar

Bullerenkät visar att elbussar bidrar till bättre hälsa för boende

På uppdrag av institutionen för miljömedicin vid Göteborgs universitet har Indikator genomfört enkätundersökningar före och efter lanseringen av elbussar. Resultatet från undersökningen visar på tydliga hälsoförbättringar. Hos de som bodde närmast linjen sjönk andelen som kände sig uttröttade en-två gånger i veckan från 49 till 39 procent. Andelen nedstämda gick från 22 till 17 procent. Betydligt färre sa sig också vara mycket sömniga under dagtid. 

Läs mer om undersökningen och resultatet här: https://www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/nyhetsarkiv/vasttrafiks-elbussar-bidrar-till-battre-halsa-for-boende/

buller elbuss

Läs fler av våra artiklar