Över 100 000 patienter har tyckt till om hälso- och sjukvården

Över 100 000 patienter har tyckt till om hälso- och sjukvården

Under hösten 2019 har slumpmässigt utvalda patienter som besökt någon av rikets alla vårdcentraler erbjudits att delta i Nationell Patientenkät. Resultaten från mätningen gör det möjligt att jämföra olika vårdcentraler avseende bland annat tillgänglighet, bemötande och kontinuitet. Då det är en återkommande mätning som genomförs ungefär vartannat år ger resultaten även möjlighet att följa utvecklingen […]

Nationell patientenkät

Nationell patientenkät

Den undersökningsintensiva hösten har dragit igång med full fart och på Indikator är vi extra glada att vi efter några års frånvaro, återigen har det stora nöjet att genomföra Sveriges största undersökningsprojekt — Nationell Patientenkät. Under de kommande åren kommer vi hjälpa Sveriges regioner att utveckla sjukvården genom att följa upp patientupplevelser inom hälso- och […]

Tid till vård ger vård i tid

Tid till vård ger vård i tid

”Nästan hälften av läkarnas arbetstid läggs numera på andra uppgifter är att möta och behandla patienter.” Detta visar en enkät besvarad av 1228 kliniskt verksamma läkare som Indikator genomfört på uppdrag av McKinsey i samarbete med Läkarförbundet. Rapporten konstaterar bland annat att klara riktlinjer saknas för hur läkarnas tid disponeras, att läkare lägger en stor […]

Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Från första mars finns det nya ramavtal för marknads- opinions- och attitydundersökningar i Göteborgs stad. Indikator är en av Göteborgs stads två generella leverantörer vilket innebär leverantörer som har förmåga och kapacitet att utföra omfattande undersökningar. Leverantören ska ha en bred kompetens som spänner över många områden och ett utbud av tekniker/metoder som kan tillämpas […]