Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Från första mars finns det nya ramavtal för marknads- opinions- och attitydundersökningar i Göteborgs stad. Indikator är en av Göteborgs stads två generella leverantörer vilket innebär leverantörer som har förmåga och kapacitet att utföra omfattande undersökningar. Leverantören ska ha en bred kompetens som spänner över många områden och ett utbud av tekniker/metoder som kan tillämpas […]

Tullverket

Tullverket

På uppdrag av Tullverket genomför Indikator kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Under 2018 genomförde Indikator observationsstudier i syfte att utvärdera bemötandet utifrån JiM (Jämställdhet i myndigheten), – finns det skillnader i hur Tullverkets personal bemöter kvinnor och män, både faktiskt bemötande och upplevt bemötande. Vi mäter även kundnöjdheten inom olika verksamhetsområden.

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Under våren 2019 genomför Indikator undersökningen ”Kritik på teknik” på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. I undersökningen deltar 102 av Sveriges kommuner och sammanlagt skickas 75 000 enkäter ut där kommuninvånarna ges möjlighet att tycka till om den kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Årets undersökningsomgång är den […]

SOM-undersökningen 2018

SOM-undersökningen 2018

Under hösten/vintern 2018 genomförde Indikator för andra året SOM-undersökningarna på uppdrag av SOM-institutet. Undersökningen skickades ut till ett slumpmässigt urval av totalt 37 000 personer i Sverige. SOM-undersökningen 2018 blev faktiskt den största någonsin, och genomfördes på nationell nivå, samt regionalt i Västra Götaland, Värmland och Göteborgs Stad. Syftet med undersökningen är att belysa svensk […]