Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Under 2019 genomför Indikator Hälso- och sjukvårdsbarometern på uppdrag av SKL. Det är en årlig nationell undersökning som riktar sig till allmänheten med frågor om attityder, förväntningar och erfarenheter av hälso- och sjukvården. Det är en så kallad mixed-mode undersökning där flera metoder används i kombination för att på bästa möjliga sätt nå ut till […]

Habilitering och hjälpmedel

Habilitering och hjälpmedel

Under hösten 2018 genomförde Indikator en mätning inom ramen för Nationell Patientenkät på uppdrag av SKL. Målgruppen var personer som besökt en habiliterings- eller hjälpmedelsverksamhet. En tillgänglighetsanpassad inloggningssida (funk.patientenkat.se) togs fram där respondenten hade möjlighet att logga in och besvara enkäten på sju olika språk alternativt med bildstöd eller teckentolkning.

Socialstyrelsen brukarundersökning

Socialstyrelsen brukarundersökning

Indikator genomför på uppdrag av Socialstyrelsen för sjätte året i rad den rikstäckande undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. 225 000 äldre ges under mars-maj månad möjlighet att besvara frågor kring bland annat trygghet, tillgänglighet, bemötande, sociala aktiviteter och inflytande. Resultaten för landets 290 kommuner […]

Elevenkät 2018

Elevenkät 2018

För tredje året i rad genomför Indikator den regiongemensamma elevenkäten för GR – Göteborgsregionens kommunalförbund. Drygt 35 000 elever besvarar under mars månad frågor om hur de upplever sin skola. Undersökningen genomförs i drygt 1500 klasser, på 400 skolor i de 13 medlemskommunerna och resultaten kommer att återföras till kommunerna i april 2018.