Bilpendling

Bilpendling

Indikator genomför dialog för minskad bilpendling på uppdrag av GR och projektet Nya vägvanor. Under perioden hösten 2016 till och med våren 2018 kontaktas 50 000 personer i Göteborgsområdet och frågar om pendlingsvanor, informerar om hur framkomligheten i Göteborg kommer att vara påverkad under de kommande åren samt för en dialog om möjligheten att förändra […]

IHP 2017

IHP 2017

På uppdrag av Vårdanalys genomför Indikator datainsamling och analys av International Health Policy Study 2017. Årets undersökning riktar sig till personer över 65 år i befolkningen, och datainsamlingen sker under våren. IHP-undersökningen är en unik möjlighet att jämföra personal och patienters upplevelse av vårdsystemet inom landet och även mellan länder.  Det är ett väldigt spännande […]

OM YOUNG CARERS

OM YOUNG CARERS

    Indikator har bidragit till kartläggning av barn som tvingas ta föräldraansvar hemma. Läs och lyssna via länken http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6188822    

Kunskapsresa 2015

Kunskapsresa 2015

WASHINGTON DC MAJ 2015