Vårdbarometern

Vårdbarometern

Vad tycker Sveriges befolkning om vården? Ta del av resultaten från undersökningen som visar medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. i två omgångar, en på våren och en på hösten. Helårsresultat presenteras under första kvartalet efterföljande år. Intervjuerna sker per telefon och genomförs av Indikator på uppdrag av landstingen […]

Kunskapsresa 2015

Kunskapsresa 2015

WASHINGTON DC MAJ 2015

Nationell Patientenkät specialiserad vård

Nationell Patientenkät specialiserad vård

På uppdrag av samtliga landsting i Sverige har Indikator undersökt hur patienter upplevt kvaliteten i vården.

Indikatormedarbetare i P1

Indikatormedarbetare i P1

Under sommaren deltog Johan Frisack från Indikator i P1s programserie Människans mått.