Nationell Patientenkät specialiserad vård

Nationell Patientenkät specialiserad vård

På uppdrag av samtliga landsting i Sverige har Indikator undersökt hur patienter upplevt kvaliteten i vården.

Indikatormedarbetare i P1

Indikatormedarbetare i P1

Under sommaren deltog Johan Frisack från Indikator i P1s programserie Människans mått.

Resultat av Nationell Patientenkät inom BUP

Resultat av Nationell Patientenkät inom BUP

På uppdrag av landstingen i Sverige har Indikator undersökt hur patienter och målsmän upplever vården inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).