DELTAGANDE

Om du har blivit inbjuden att delta i en undersökning har du ofta möjlighet att svara på enkäten via webben. I så fall finns länken till webbenkäten i det utskick du fått såsom brev, pappersenkät eller e-post.

Om du blivit utvald att delta i Nationell patientenkät så når du inloggningssidan via: patientenkat.indikator.org
Om du blivit utvald att delta i Hälso- och sjukvårdsbarometern så når du inloggningssidan via: www.indikator.org/barometer

Alla svar används som underlag i arbetet att utveckla och förbättra uppdragsgivarens tjänster eller verksamhet. Alla åsikter är viktiga, vare sig du har stor eller liten erfarenhet kring frågorna som ställs. Ju fler personer som svarar desto bättre bild får verksamheten av sin kvalitet.
Oavsett om du är nöjd eller missnöjd är dina synpunkter värdefulla, för det är lika viktigt att få veta vad man gör bra som vad som inte fungerar.

Svara

  • Direktlänk och/eller uppgifter för att logga in finns i informationen som kommit med inbjudan.
  • Om du får hjälp med att fylla i formuläret så tänk på att svaren ska gälla dina upplevelser.
  • Använd pilarna på sidan för att gå framåt eller bakåt i formuläret.
  • Du kan gå tillbaka och ändra eller kontrollera tidigare svar så länge du inte skickat in enkäten.
  • Om du pausar sparas dina svar och du kan logga in igen och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Sekretess

Sekretess gäller för alla undersökningar. Endast personalen på Institutet för kvalitetsindikatorer kan se ifyllda frågeformulär i sin helhet. I rapporter till uppdragsgivare redovisas dina svar sammanslagna med övriga svar. Eventuella öppna kommentarer redovisas separat. Genom att din enkätlänk är unik alternativt att du loggar in med lösenord kan vi registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan.
Det är frivilligt att delta i undersökningar och du kan meddela oss om du inte vill medverka. Om vi inte fått in ditt svar och du inte kontaktat oss så kan en påminnelse skickas, eftersom det är viktigt för undersökningens värde att så många svar som möjligt kommer in. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Dina svar gör skillnad!

Problem med enkäten eller om du inte vill delta kontakta:
info@indikator.org