Delta

Din åsikt gör skillnad!

Deltagande

Om du har blivit inbjuden att delta i en undersökning har du ofta möjlighet att svara på enkäten via webben. I så fall finns länken till webbenkäten i det utskick du fått såsom brev, pappersenkät eller e-post.

Alla svar används som underlag i arbetet att utveckla och förbättra uppdragsgivarens tjänster eller verksamhet. Alla åsikter är viktiga, vare sig du har stor eller liten erfarenhet kring frågorna som ställs. Ju fler personer som svarar desto bättre bild får verksamheten av sin kvalitet.

Oavsett om du är nöjd eller missnöjd är dina synpunkter värdefulla, för det är lika viktigt att få veta vad man gör bra som vad som inte fungerar.

Svara

Sekretess

Sekretess gäller för alla undersökningar. Endast personalen på Institutet för kvalitetsindikatorer kan se ifyllda frågeformulär i sin helhet. I rapporter till uppdragsgivare redovisas dina svar sammanslagna med övriga svar. Eventuella öppna kommentarer redovisas separat. Genom att din enkätlänk är unik alternativt att du loggar in med lösenord kan vi registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan.
Det är frivilligt att delta i undersökningar och du kan meddela oss om du inte vill medverka. Om vi inte fått in ditt svar och du inte kontaktat oss så kan en påminnelse skickas, eftersom det är viktigt för undersökningens värde att så många svar som möjligt kommer in. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som respondenter har när de fått en enkät eller annan inbjudan att delta i en undersökning. Om du har ytterligare funderingar och frågor så kontakta oss gärna!

Vi på Indikator har fått i uppdrag att genomföra en undersökning från en kommun, en region, en myndighet eller en medlemsorganisation. Målet med undersökningen är vanligtvis att samla in information om vad medborgarna, brukarna, patienterna eller medlemmarna tycker om ett ämne, en specifik verksamhet eller förändringar som skett i närområdet.

Vanligtvis har vi fått dina kontaktuppgifter via våra uppdragsgivares register eller från nationella databaser. Kommuner och regioner har vanligtvis krav på sig att följa upp vad invånarna tycker om olika verksamheter för att på så sätt kunna utveckla och förbättra kvalitén på verksamheten.

Ja!  Alla som arbetar på Institutet för kvalitetsindikatorer har skrivit på en sekretessförbindelse som gäller för all framtid. Efter genomförd undersökning raderas dina personuppgifter från våra system. Undersökningarna utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Nej! När den pågående undersökningen avslutats redovisas dina svar tillsammans med alla andra som deltagit i undersökningen. Uppdragsgivaren kommer bara att se resultaten i form av tabeller och diagram där ingen enskild individs svar kan utläsas.

Naturligtvis får du en ny enkät om du tappat bort den tidigare. Kontakta oss så skickar vi en ny.

För att komma till inloggningssidan/startsidan används den webbadress som finns i nära anslutning till inloggningskoden i det utsända brevet. Webbadressen skrivs in i det översta adressfältet på dataskärmen (google-fält eller andra sökfält tar dig inte till startsidan).

För att komma fram till enkäten med inloggningskoden måste koden skrivas in på rätt inloggningssida, den webbsida som är kopplad till undersökningen (se punkten ”Hur kommer jag till rätt inloggningssida”). På inloggningssidan skrivs koden in i sin helhet utan några mellanslag eller blanksteg.

Kontakta oss så tar vi bort dig från undersökningen.

Streckkoden som vanligtvis finns på baksidan av enkäten använder vi för att kunna ”bocka” av alla inkomna enkäter. Till dem som inte besvarat enkäten eller hört av sig till oss skickas vanligtvis två påminnelser innan undersökningen avslutas. Om streckkoden är skadad eller förstörd kasseras enkäten och ytterligare påminnelser skickas ut.

De flesta av de enkäter vi skickar ut finns tillgängliga på andra språk om du väljer att besvara enkäten på webben. Det gör du genom att på inloggningssidan välja språk innan du klickar vidare för att besvara enkäten. På det brev du fått framgår det om din enkät finns tillgänglig på fler språk än svenska.

Den uppdragsgivare som genomför undersökningar med oss äger resultatet från sina undersökningar. Det är därför respektive uppdragsgivare som ansvarar för att återföra resultaten efter genomförd undersökning. För flera av de större undersökningarna som vi genomför finns det speciella hemsidor som redovisar resultatet.

De flesta av våra uppdragsgivare har en kontaktperson som är ansvarig för undersökningarna. Oftast finns kontaktuppgifter i det brev eller den mailförfrågan som skickades ut. Behöver du ytterligare hjälp kan du ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare.

Om du besvarat en enkät och känner att du på något sätt blivit felaktigt behandlad i vården ska du i första hand vända dig till patientnämnden i din region eller kommun. Patientnämnden är en opartisk instans och har till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom hälso- och sjukvården som anser sig felaktigt behandlade. Patientnämnden hjälper till i kontakterna med såväl sjukvården som med olika myndigheter.

Dina svar gör skillnad!

Problem med enkäten eller om du inte vill delta, kontakta:
info@indikator.org
+46 (0)31-730 31 20