Här har vi samlat de vanligaste frågorna som respondenter har när de fått en enkät. Om du har ytterligare funderingar och frågor så kontakta oss gärna!

Vem är det som skickat ut enkäten?
Vi på Indikator har fått i uppdrag att genomföra en undersökning från en kommun, ett landsting eller en myndighet. Målet med undersökningen är vanligtvis att samla in information om vad medborgarna, brukarna eller patienterna tycker om ett ämne, en specifik verksamhet eller förändringar som skett i närområdet.

Hur har ni fått mitt namn?
Vanligtvis har vi fått dina kontaktuppgifter via våra uppdragsgivares register eller från nationella databaser. Kommuner och landsting har vanligtvis krav på sig att följa upp vad invånarna tycker om olika verksamheter för att på så sätt kunna utveckla och förbättra kvalitén på verksamheten.

Är mina personuppgifter säkra hos er?
Ja! Alla som arbetar på Institutet för kvalitetsindikatorer har skrivit på en sekretessförbindelse som gäller för all framtid. Efter genomförd undersökning raderas dina personuppgifter från våra system. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Kommer verksamheten att få reda på just mina svar?
Nej! När den pågående undersökningen avslutats redovisas dina svar tillsammans med alla andra som deltagit i undersökningen. Uppdragsgivaren kommer bara att se resultaten i form av tabeller och diagram där ingen enskild individs svar kan utläsas.

Jag har tappat bort min enkät, kan jag få en ny?
Naturligtvis får du en ny enkät om du tappat bort den tidigare. Kontakta oss så skickar vi en ny.

Hur gör jag om jag inte vill delta i undersökningen?
Kontakta oss så tar vi bort dig från undersökningen.

Vad används streckkoden till som finns på enkäten?
Streckkoden som vanligtvis finns på baksidan av enkäten använder vi för att kunna ”bocka” av alla inkomna enkäter. Till dem som inte besvarat enkäten eller hört av sig till oss skickas vanligtvis två påminnelser innan undersökningen avslutas. Om streckkoden är skadad eller förstörd kasseras enkäten och ytterligare påminnelser skickas ut.

Finns enkäten på andra språk än svenska?
De flesta av de enkäter vi skickar ut finns tillgängliga på andra språk om du väljer att besvara enkäten på webben. Det gör du genom att klicka på ”besvara enkät” på förstasidan. På det följebrev du fått tillsammans med enkäten framgår det om din enkät finns tillgänglig på fler språk än svenska.

Kan jag få del av resultaten när undersökningen är klar?
Den uppdragsgivare som genomför undersökningar med oss äger resultatet från sina undersökningar. Det är därför respektive uppdragsgivare som ansvarar för att återföra resultaten efter genomförd undersökning. För flera av de större undersökningarna som vi genomför finns det speciella hemsidor som redovisar resultatet.

Hur kommer jag i kontakt med vårdgivaren?
De flesta vårdgivare har en kontaktperson som är ansvarig för undersökningarna. Oftast finns kontaktuppgifter i det brev som skickades ut tillsammans med enkäten. Behöver du ytterligare hjälp kan du ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare.

Vart vänder jag mig om jag vill klaga på vården?
Om du besvarat en enkät och känner att du på något sätt blivit felaktigt behandlad i vården ska du i första hand vända dig till patientnämnden i ditt landsting/region eller kommun. Patientnämnden är en opartisk instans och har till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom hälso- och sjukvården som anser sig felaktigt behandlade. Patientnämnden hjälper till i kontakterna med såväl sjukvården som med olika myndigheter.