Artiklar

Göteborgarnas attityder till delningsekonomi

Under våren 2021 har Indikator undersökt göteborgarnas attityder till hållbar konsumtion och delningsekonomi på uppdrag av Göteborgs Stad. Datainsamlingen sker till följd av att Göteborgs Stad sedan 2018 är en av fyra testbäddar för Sharing Cities Sweden. Dessutom har Göteborgs Stad har identifierat delningsekonomi som ett av de strategiskt viktiga verktygen för att uppnå hållbara konsumtionsmönster.

Delningsekonomi innebär att man prioriterar tillgång framför ägande. Genom att hyra, dela, byta, låna, ge och få kan man aktivera outnyttjade resurser.

Resultaten av undersökningen om göteborgarnas attityder till delningsekonomi bjuder på många intressanta fynd och uppslag i arbetet mot mer hållbara konsumtionsmönster. Du kan läsa om resultaten här.

Vill du läsa mer om att delta?

Vill du läsa mer om att dela och låna inom Göteborgs stad?

göteborgarnas attityder till delningsekonomi

Läs fler av våra artiklar

Valintegritet i Sverige

Frågor om valintegritet har historiskt sätt inte varit särskilt uppmärksammade i Sverige. Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari har

LÄS MER »