Elevenkät 2018

Elevenkät 2018

För tredje året i rad genomför Indikator den regiongemensamma elevenkäten för GR – Göteborgsregionens kommunalförbund. Drygt 35 000 elever besvarar under mars månad frågor om hur de upplever sin skola. Undersökningen genomförs i drygt 1500 klasser, på 400 skolor i de 13 medlemskommunerna och resultaten kommer att återföras till kommunerna i april 2018.

Leave a Reply