Habilitering och hjälpmedel

Habilitering och hjälpmedel

Under hösten 2018 genomförde Indikator en mätning inom ramen för Nationell Patientenkät på uppdrag av SKL. Målgruppen var personer som besökt en habiliterings- eller hjälpmedelsverksamhet. En tillgänglighetsanpassad inloggningssida (funk.patientenkat.se) togs fram där respondenten hade möjlighet att logga in och besvara enkäten på sju olika språk alternativt med bildstöd eller teckentolkning.

Leave a Reply