IHP 2017

IHP 2017

På uppdrag av Vårdanalys genomför Indikator datainsamling och analys av International Health Policy Study 2017. Årets undersökning riktar sig till personer över 65 år i befolkningen, och datainsamlingen sker under våren.

IHP-undersökningen är en unik möjlighet att jämföra personal och patienters upplevelse av vårdsystemet inom landet och även mellan länder.  Det är ett väldigt spännande uppdrag där vi känner att vi både bidrar till utvecklingen av vården i Sverige och ökar vår kunskap kring personcentrerad vård och patientsäkerhet.