Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Från första mars finns det nya ramavtal för marknads- opinions- och attitydundersökningar i Göteborgs stad.

Indikator är en av Göteborgs stads två generella leverantörer vilket innebär leverantörer som har förmåga och kapacitet att utföra omfattande undersökningar. Leverantören ska ha en bred kompetens som spänner över många områden och ett utbud av tekniker/metoder som kan tillämpas inom olika målgrupper och behovsstrukturer.

Indikator är dessutom ramavtalsleverantör för samtliga specialistområden vilket innebär att vi besitter specialistkompetens inom respektive målgrupp och har förmåga att ta fram och utföra hela eller delar av undersökningar åt kommunala organisationer med varierande behov, teknik och volym.
Följande målgrupper finns:

  • Målgrupp Medarbetare
  • Målgrupp Medborgare
  • Målgrupp Kund & Brukare
  • Målgrupp Trafikanter
  • Målgrupp Företag

Mer information kring Göteborg stads ramavtal för marknads- opinions- och attitydundersökningar finner du här: https://avtalsnyheter.goteborg.se/2019/02/19/nya-ramavtal-marknads-opinions-och-attitydundersokningar/

Leave a Reply