Artiklar

Indikator bistår Valmyndigheten i nypublicerad rapport om valet 2022

I dagarna släppte Valmyndigheten sin erfarenhetsrapport från valen 11 september 2022. Rapporten innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändringar eller översyn av valsystemet och har överlämnats till regeringen.

Rapporten bygger bland annat på den undersökning Indikator genomförde på uppdrag av Valmyndigheten under hösten 2022. Datainsamlingen genomfördes via en webbenkät som gick ut till ansvariga för valet på länsstyrelser, kommuner, partier och utlandsmyndigheter. Undersökningen präglades av stort engagemang från deltagarna. Svarsfrekvensen bland Sveriges kommuner var 88 procent och 95 procent bland länsstyrelserna. Även 65 procent av utlandsmyndigheterna deltog.

Resultaten ger en rad uppslag till åtgärder för att förbättra valupplevelsen för både de röstberättigade och de inblandade organisationerna. Läs mer om Valmyndighetens erfarenhetsrapport här
https://www.val.se/download/18.2e258d6a185efb8ea93cda/1676389422369/erfarenhetsrapport-val-2022.pdf

Läs fler av våra artiklar

Valintegritet i Sverige

Frågor om valintegritet har historiskt sätt inte varit särskilt uppmärksammade i Sverige. Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari har

LÄS MER »