Artiklar

Institutet för Kvalitetsindikatorer får återigen omcertifiering utan anmärkning

Idag kan vi stolt meddela att Institutet för Kvalitetsindikatorer har återigen blivit omcertifierade inom både kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) efter en extern revision som inte påvisade några avvikelser.

ISO 9001 är en internationell ledningssystemstandard som fungerar som ett stöd för företag att kontinuerligt förbättra och utveckla dess ledningssystem. Sedan 2008 har Indikator varit certifierade enligt denna standard. Genom vårt kvalitetsledningssystem säkerställer vi omfattande mätkontroller och en ständig uppföljning av kvaliteten på våra processer.

Året efter, 2009, blev Indikator också ett av de första undersökningsföretagen att certifieras enligt ISO 14001. Denna standard syftar till att hjälpa företag att minimera negativ miljöpåverkan från dess arbetsprocesser, inklusive påverkan på luft, vatten och land. Vårt engagemang innebär att vi kontinuerligt strävar efter att göra våra produkter mer resurseffektiva och att minska körsträckan för våra transporter.

Dessa certifikat gäller i treårsperioder och förutsätter att företaget uppfyller kraven i certifieringsreglerna och standardernas bestämmelser. Vi på Indikator är fast beslutna att upprätthålla dessa höga standarder för att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder och samtidigt bidra till en hållbar framtid.

iso-certifiering 9001 14001

Läs fler av våra artiklar

Valintegritet i Sverige

Frågor om valintegritet har historiskt sätt inte varit särskilt uppmärksammade i Sverige. Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari har

LÄS MER »