Vi söker efter människor som gillar data som gör skillnad

Vårt behov av rekrytering varierar. Emellanåt har vi uppdrag som kräver mycket personal under en kortare period. Ibland behöver vi anställa ny personal med varierande kompetens för en längre period.

Vi arbetar med företag som gillar data som gör skillnad

Under åren har vi också hjälpt forskare och studenter med data och statistik. Vi har dessutom ett nätverk av företag och experter som vi samarbetar med för att kunna genomföra uppdrag så bra som möjligt.

Om du eller ditt företag vill jobba med oss så hör av dig till
info@indikator.org