Kännedomsundersökning Göteborgs Stad

Kännedomsundersökning Göteborgs Stad

Just nu genomför vi en undersökning på uppdrag av Göteborgs Stad. Undersökningen genomförs årligen för att ta reda på hur väl medborgare känner till olika tjänster och service som Göteborgs Stad erbjuder. Enkäten skickas ut till 10 000 slumpmässigt utvalda göteborgare.

Om du har några frågor eller vill tacka nej till att delta i undersökningen är du välkommen att kontakta Indikator
Telefon: 031-730 31 20
E-mail: info@indikator.org

Leave a Reply