Postadress
Institutet för kvalitetsindikatorer AB
Box 9129
400 93 Göteborg

Besöksadress
Institutet för kvalitetsindikatorer AB
Alfagatan 5
431 49 Mölndal

Telefon
+46 (0)31-730 31 00

E-post
info@indikator.org

Webb
www.indikator.org