Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Under våren 2019 genomför Indikator undersökningen ”Kritik på teknik” på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. I undersökningen deltar 102 av Sveriges kommuner och sammanlagt skickas 75 000 enkäter ut där kommuninvånarna ges möjlighet att tycka till om den kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Årets undersökningsomgång är den 10:e omgången sedan 1992 och resultatet presenteras under våren.

Leave a Reply