Indikator är specialiserade på att genomföra undersökningar av offentlig verksamhet, främst inom hälso- och sjukvård samt omvårdnad. Våra uppdragsgivare är såväl offentliga som privata aktörer. I syfte att kvalitetssäkra verksamheten är verksamheten sedan hösten 2008 kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008.

Indikator är som första undersökningsföretag i Sverige miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004. Konkret innebär det att vi arbetar aktivt med att minska avfallsmängd och råvaruförbrukning. Vi samarbetar med uppdragsgivare och leverantörer i syfte att hitta nya och att utveckla befintliga metoder för insamling av data. Vårt huvudsakliga verktyg är postala enkäter. Metoden är vetenskapligt berättigad men innebär att vår förbrukning av papper är stor.

 

Indikator erbjuder idag även möjligheter att genomföra helt webbaserade undersökningar, e-postundersökningar och att använda pekskärms- samt handdatorer – metoder som på ett konkret sätt minskar den negativa miljöpåverkan i form av pappersförbrukning och transporter. I den dagliga verksamheten återanvänder och återvinner vi så mycket som möjligt.

Alla anställda förväntas känna till och följa vår kvalitets- och miljömanual. Alla avvikelser rapporteras och åtgärdas systematiskt för att förhindra upprepning.

För mer information kontakta oss på Indikator

iso 9001
iso 14001