Nationell Patientenkät specialiserad vård

Nationell Patientenkät specialiserad vård

nlp logga

På uppdrag av samtliga landsting i Sverige har Indikator undersökt hur patienter upplevt kvaliteten i vården. 180 000 patienter som vårdats inom specialiserad kroppssjukvård och psykiatrisk vård har deltagit i enkätundersökningen. Insamlad data används för jämförelser och som underlag för att förbättra vården. Läs mer och se resultaten på Nationell Patientenkät.