Nationell patientenkät

Nationell patientenkät

Den undersökningsintensiva hösten har dragit igång med full fart och på Indikator är vi extra glada att vi efter några års frånvaro, återigen har det stora nöjet att genomföra Sveriges största undersökningsprojekt — Nationell Patientenkät.
Under de kommande åren kommer vi hjälpa Sveriges regioner att utveckla sjukvården genom att följa upp patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Läs mer på https://patientenkat.se/sv/vad-ar-nationell-patientenkat/

Leave a Reply