Intervju­undersökning

Höj kvaliteten med intervjuer

Intervjuer är ett viktigt, kvalitativt komplement till kvantitativa undersökningar. De ger dig insikter och förståelse om varför människor tycker som de gör i en viss fråga. Genom intervjuer kan vi fånga människors resonemang och det som inte sägs rakt ut.

Vi kombinerar ofta en enkätundersökning med intervjuer. På så vis kan vi följa upp en enkätfråga med några av respondenterna, för att ta reda på varför de svarat som de gjort. Vi kan också använda intervjuer för att testa enkätformulär. Det ger svar på om respondenten förstår frågan och kan ge ett lämpligt svar som upplevs rättvisande. 

En intervjuundersökning kan vara enskilda intervjuer eller intervjuer i grupp, fokusgruppsintervjuer. Det är frågeställning och område som avgör vilken metod som lämpar sig bäst.

Vi har rätt metod för dig

I vår kvalitativa tjänsteportfölj ingår enskilda djupintervjuer, fokusgruppsintervjuer och observationsstudier. Metoderna kan med fördel kombineras med varandra.

Djupintervjun ger svar på bakomliggande orsaker till attityder och beteenden. Denna lämpar sig väl om målgruppen är professionell och om ämnet är känsligt, eller om orsakerna till ett visst beteende är komplexa. 

Fokusgruppen är en snabb och enkel metod som skapar delaktighet och kreativitet bland deltagarna. Här får deltagarna resonera och diskutera frågeställningen fram och tillbaka. Det går snabbt att sammanställa och redovisa resultaten.

Observationsstudien fångar skillnaden mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs. Om syftet exempelvis är att studera ett socialt samspel eller om det finns konflikter i en verksamhet kan observationen lämpa sig väl.

Vinsterna med intervjuer

Anlita Indikator

Detta ingår när du beställer intervjuer av oss:

Beställ intervju­undersökning

Lars Fallberg

Projektledare, VD

031-730 3101
lars.fallberg@indikator.org