Om oss

Vi gillar data som gör skillnad!

Vi har alltid varit övertygade om en sak – vi kommer aldrig att samla in siffror om ketchup och bilmärken.

Vi har fokuserat på att bistå offentlig verksamhet med kompetens när det gäller datainsamling, analys och utvärdering. Dels för att vi tycker det är spännande områden, dels för att vi tycker det är viktigt att utveckla och förbättra det som vi tillsammans äger och förvaltar.

Under åren har vi utvecklat hög kompetens inom personcentrerad vård, brukarmedverkan, medborgardialoger, kunskapskartläggningar, patientsäkerhet och medarbetarskap. Hos oss finns bred kompetens vad gäller undersökningsdesign, frågekonstruktion, statistik och datavisualisering.

För oss är inte metoden det som avgör. Det är målet. Viss data kan samlas in genom mjuka metoder, vissa undersökningar kan behöva flera metoder för att genomföras, andra svar finner man genom att kombinera olika datakällor som redan finns tillgängliga i organisationen.

Våra medarbetare

Solbjörg Thoresson

Arbetsledare, fältavdelning

031-730 3133
solbjorg.thoresson@datainsamling.se

Andreas Gill

Analytiker, utvecklare

031-730 3104
andreas.gill@indikator.org

Antje Andersson

Projektledare

031-730 3102
antje.andersson@indikator.org

Arvid Lindström

Analytiker, programmering

031-730 3134
arvid.lindstrom@indikator.org

Christian Schwenzer

Analytiker, programmering

031-730 3115
christian.schwenzer@indikator.org

Edvin Boije

Projektledare, vice VD

031-730 3119
edvin.boije@indikator.org

Ida Låstbom

Projektledare

031-730 3117 ida.lastbom@indikator.org

Kristina Malmén

Administratör

031-730 3127
kristina.malmen@indikator.org

Lars Fallberg

Projektledare, VD

031-730 3101
lars.fallberg@indikator.org

Mattias Örtengren

Analytiker, utvecklare

031-730 3137
mattias.ortengren@indikator.org

Rasmus Ragnarsson

Projektledare

031-730 3109
rasmus.ragnarsson@indikator.org

Simon Zackrisson

Projektledare

031-730 3108
simon.zackrisson@indikator.org

Kvalitet och miljö

Indikator är sedan 2008 certifierade i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001. Kvalitetsledningssystemet har bidragit till att vi har omfattande mätkontroller och löpande uppföljning av kvaliteten på samtliga processer i organisationen.

År 2009 blev Indikator ett av de första undersökningsföretagen att certifieras enligt miljöstandarden ISO 14001. Vi arbetar för att ständigt göra våra produkter mer resurseffektiva och för att minska körsträckan för transporter.

Det viktigaste för oss är målet och att data gör skillnad

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur data kan göra skillnad hos er.