Om oss

Vi kan undersökningar. Punkt.

Vår erfarenhet är vår styrka. Under åren har vi skaffat oss stor kunskap inom många områden – personcentrerad vård, brukarmedverkan, medborgarundersökningar, patientsäkerhet och medarbetarskap. Hos oss finns en bred kompetens vad gäller projektledning, undersökningsdesign, frågekonstruktion, statistik och datavisualisering.

För oss är det självklart att hela tiden utvecklas, för att fortsatt stå starka i konkurrensen och ha koll på den senaste tekniken. Många av våra kunder är offentligt finansierade verksamheter som ställer höga krav på metod och användarvänlighet. Att vi lever upp till det gör oss till en pålitlig partner för kunder inom alla områden.

Bättre och bättre varje dag

Våra kunders behov och krav kan skifta både stort och snabbt. Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla våra tjänster och verktyg, för att tillmötesgå dig som kund och vara en stark partner.

Spindeln i ett nätverk av experter

Indikator har byggt ett nätverk med ledande akademiker och forskare på olika områden. På så vis har vi alltid en expert att konsultera i frågor kring evidensbaserade undersökningsmetoder, etik och liknande.

Metodspecialist i huset

Indikator har en metodenhet där projektledare med specialistkompetens i undersöknings- och analysmetoder ger support i undersökningsdesign, urvalsstrategi och/eller analysmetoder. Metodenheten arbetar aktivt med Indikators utveckling av metod, IT-infrastruktur, digitalisering och informationssäkerhet.

 

Våra medarbetare

Lars Fallberg

Projektledare, VD

031-730 3101
lars.fallberg@indikator.org

Edvin Boije

Projektledare, vice VD

031-730 3119
edvin.boije@indikator.org

Antje Andersson

Projektledare

031-730 3102
antje.andersson@indikator.org

Per Oleskog Tryggvason

Opinionschef, fil dr

076- 028 08 36
per.oleskog.tryggvason@indikator.org

Rasmus Ragnarsson

Projektledare

031-730 3109
rasmus.ragnarsson@indikator.org

Simon Törnqvist

Projektledare

031-730 3105
simon.tornqvist@indikator.org

Andreas Gill

Analytiker, utvecklare

031-730 3104
andreas.gill@indikator.org

Mattias Örtengren

Analytiker, utvecklare

031-730 3137
mattias.ortengren@indikator.org

Simon Nygren Greus

Projektledare

031-730 3112
simon.nygren.greus@indikator.org

Malin Thor

Projektledare

031-730 3106
malin.thor@indikator.org

Christian Schwenzer​

Analytiker, programmering​

031-730 3115
christian.schwenzer@indikator.org​

Arvid Lindström

Analytiker, programmering

031-730 3134
arvid.lindstrom@indikator.org

Solbjörg Thoresson

Arbetsledare, fältavdelning

031-730 3133
solbjorg.thoresson@datainsamling.se

Styrelse

Vår styrelse

Indikators styrelse fungerar som en källa till kunskap om de fält vi verkar inom, bollplank för strategiska frågor och ger oss möjlighet att kontinuerligt få del av ny forskning.

Indikators styrelse består av:

Lars Fallberg

Lars började som forskare och lärare vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg. Efter några år som programansvarig vid WHO:s Europakontor tog han över som VD för Pickerinstitutet i Sverige och Tyskland. 2005 lade Picker ner sin verksamhet i Sverige och Lars startade Indikator med fokus på kvalitetsmätningar inom den offentliga sektorn med betoning på sjukvård och omsorg.

Johan Frisack

Johan har arbetat vid Indikator under flera år. Han har huvudsakligen fokuserat på att följa upp patientsäkerhetsklimatet i landstingen och har i samverkan med landstinget utvecklat en process för att regelbundet följa upp säkerhetsklimatet i sjukvården. Johan arbetar för närvarande som managementkonsult i Ekan Management med inriktning på offentlig sektor.

Max Petzold

Max är professor i biostatistik och Max är föreståndare för akademistatistik vid Sahlgrenska akademin. Han har stor erfarenhet av olika medicinska studier, både  pre-kliniska och kliniska studier. Han har även arbetat inom samhällsmedicin och utvärdering av hälsopolicies. Max fungerar också som rådgivare åt Indikator i statistiska frågor.

Edvin Boije

Edvin har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt enkätundersökningar. Tidigare som undersökningsledare vid Göteborgs universitet och sedan 2016 som projektledare på Indikator. Edvin ansvarar för bolagets försäljning och leder det operativa arbetet.

Kvalitet och miljö

Indikator är sedan 2008 certifierade i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001. Kvalitetsledningssystemet har bidragit till att vi har omfattande mätkontroller och löpande uppföljning av kvaliteten på samtliga processer i organisationen.

År 2009 blev Indikator ett av de första undersökningsföretagen att certifieras enligt miljöstandarden ISO 14001. Vi arbetar för att ständigt göra våra produkter mer resurseffektiva och för att minska körsträckan för transporter.

Jobba med oss

Vill du vara med och göra skillnad?

Vi är idag 15 medarbetare på Indikator. Projektledare, undersökningsledare, analytiker/statistiker, IT-medarbetare och administrativ personal. Vi sitter i Mölndal utanför Göteborg, där vi delar kontor med vår fältenhet.

Många av oss började på Indikator direkt efter studierna och har sedan trivts så bra att vi har valt att stanna kvar. Vi är en liten och tight organisation där varje medarbetare är värdefull.

Indikators värderingar grundar sig i engagemang och eget ansvar. Gillar du att säga JA, är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo? Då kommer du att trivas i vårt team!

Vill du beställa en undersökning?