Indikator Opinion

Väljarbarometer Europaparlamentsvalet

.

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. Fältperioden för undersökningen var mellan 27/4 och den 28/5.

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. Figuren till vänster visar partiernas opinionsutveckling sedan Indikator Opinions aprilmätning. Figuren till höger visar partiernas opinionsutveckling sedan europaparlamentsvalet 2019. 

Indikator Opinions väljarbarometer Riksdagsvalet maj 2024

.

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. Figuren till vänster visar partiernas opinionsutveckling sedan Indikator Opinions aprilmätning. Figuren till höger visar partiernas opinionsutveckling sedan riksdagsvalet 2022. 

.

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Regeringsutvärdering

.

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Statsministerkampen

.

.

Källa: Indikator Opinion, maj 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Statsministerkampen

Källa: Indikator Opinion, mars 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, mars 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Partiledarförtroende

Källa: Indikator Opinion, mars 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, mars 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Fakta om undersökningen

Undersökningen utfördes av Indikator Opinion för Ekot. Den riktade sig till ett slumpmässigt urval av 6848 röstberättigade svenskar över 18 år. Under perioden 27/4 2024 till 26/5 2024 samlades 2431 svar in, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 36%. Svar insamlades via en kort postal enkät. Svarspersonerna hade också alternativet att svara via webben eller ringa in och besvara undersökningen via telefon. 

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”. De som inte kunde eller ville ange röstningsintention fick frågan om vilket parti tycker bäst om. Resultaten har viktats mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från 2022 års riksdagsval.