Indikator Opinion

Indikator Opinions väljarbarometer oktober 2023

stående stapeldiagram över resultat i Indikator Opinions väljarbarometer oktober 2023
Liggande stapeldiagram över resultat i Indikator Opinions väljarbarometer oktober 2023.

Statsministerkampen

Stapeldiagram över resultat i Indikator Opinions väljarbarometer oktober 2023.

Väljarnas viktigaste fråga

Sakfrågeägarskap

Väljarna och gängbrottsligheten

Fakta om undersökningen

Undersökningen utfördes av Indikator Opinion för Ekot. Den riktade sig till ett slumpmässigt urval av 6907 röstberättigade svenskar mellan 18 och 80 år. Under perioden 3/10 till 25/10 samlades 2315 svar in, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 34%. Svar insamlades via en kort postal enkät. Svarspersonerna hade också alternativet att svara via webben eller ringa in och besvara undersökningen via telefon.

De respondenter som inte besvarat enkäten och där det gick att koppla ett telefonnummer, fick påminnelser via SMS med information om undersökningen och en direktlänk till webbenkäten. Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”. De som inte kunde eller ville ange röstningsintention fick frågan om vilket parti tycker bäst om. Resultaten har viktats mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från 2022 års riksdagsval.

Om Indikator Opinion

Indikator Opinion består av experter som ägnat hela sin yrkeskarriär åt att försöka förstå, analysera och förklara åsikter och väljarbeteende hos svenska folket. Vi drivs av nyfikenheten att förklara varför människor tycker, agerar och röstar som de gör samt hur vi på ett effektivt och tillförlitligt sätt kan mäta den svenska opinionen. Vi är skolade av Sveriges ledande valforskare i den stolta forskningstraditionen på det Svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet och våra undersökningar genomförs och analyseras uteslutande med vetenskapliga metoder. Läs mer här. 

Indikator opinion

Kontakt

Per Oleskog Tryggvason

Opinionschef, fil dr

076- 028 08 36
per.oleskog.tryggvason@indikator.org

Läs mer på Sveriges Radio
Tidigare resultat

Indikator Opinions väljarbarometer november 2023

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. Figuren till vänster visar partiernas opinionsutveckling sedan Indikator Opinions oktobermätning. Figuren till höger visar partiernas opinionsutveckling sedan riksdagsvalet 2022. 

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Statsministerkampen

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Fakta om undersökningen

Undersökningen utfördes av Indikator Opinion för Ekot. Den riktade sig till ett slumpmässigt urval av 6922 röstberättigade svenskar mellan 18 och 80 år. Under perioden 3/11 till 27/11 samlades 2596 svar in, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 38%. Svar insamlades via en kort postal enkät. Svarspersonerna hade också alternativet att svara via webben eller ringa in och besvara undersökningen via telefon.

De respondenter som inte besvarat enkäten och där det gick att koppla ett telefonnummer, fick påminnelser via SMS med information om undersökningen och en direktlänk till webbenkäten. Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”. De som inte kunde eller ville ange röstningsintention fick frågan om vilket parti tycker bäst om. Resultaten har viktats mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från 2022 års riksdagsval.