Indikator Opinion

Indikator Opinions väljarbarometer januari 2024

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. Figuren till vänster visar partiernas opinionsutveckling sedan Indikator Opinions decembermätning. Figuren till höger visar partiernas opinionsutveckling sedan riksdagsvalet 2022. 

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Statsministerkampen

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Viktigaste frågan

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Sakfrågeägarskap

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Ekonomiska förväntningar

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot.

Frågeformuleringen löd: “Hur tror du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?”. Svarspersonerna fick ta ställning till både “Din egen ekonomiska situation” och “Den svenska ekonomin”. Svarsalternativen var: Förbättras mycket, Förbättras något, Varken förbättras eller försämras, Försämras något, Försämras mycket.

Regeringsutvärdering

Källa: Indikator Opinion, januari 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Fakta om undersökningen

Undersökningen utfördes av Indikator Opinion för Ekot. Den riktade sig till ett slumpmässigt urval av 6766  röstberättigade svenskar över 18 år. Under perioden 5/1 2024 till 29/1 2024 samlades 2479 svar in, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 37%. Svar insamlades via en kort postal enkät. Svarspersonerna hade också alternativet att svara via webben eller ringa in och besvara undersökningen via telefon. 

De respondenter som inte besvarat enkäten och där det gick att koppla ett telefonnummer, fick påminnelser via SMS med information om undersökningen och en direktlänk till webbenkäten. Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”. De som inte kunde eller ville ange röstningsintention fick frågan om vilket parti tycker bäst om. Resultaten har viktats mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från 2022 års riksdagsval.