Över 100 000 patienter har tyckt till om hälso- och sjukvården

Över 100 000 patienter har tyckt till om hälso- och sjukvården

Under hösten 2019 har slumpmässigt utvalda patienter som besökt någon av rikets alla vårdcentraler erbjudits att delta i Nationell Patientenkät.

Resultaten från mätningen gör det möjligt att jämföra olika vårdcentraler avseende bland annat tillgänglighet, bemötande och kontinuitet. Då det är en återkommande mätning som genomförs ungefär vartannat år ger resultaten även möjlighet att följa utvecklingen hos vårdcentralen över tid. Vid årets mätning ser vi både ökade svarsfrekvenser och mer nöjda patienter!

Är du nyfiken på hur din vårdcentral står sig i relation till andra vårdcentraler regionalt eller nationellt? Gå in på patientenkat.se!

Leave a Reply