Varumärkes­analys

Utveckla företagets strategi med en varumärkes­analys

Genom att beställa en varumärkesanalys får du underlag som hjälper dig att utveckla företagets strategiska arbete och nå mer framgång. Att ha ett starkt varumärke är fördelaktigt både för varumärkesinnehavaren och konsumenten.

Vår varumärkesanalys består dels av en enkätundersökning som tar reda på hur många som känner till ditt varumärke och vilken upplevelse de flesta har av varumärket. Som komplement till enkäten samlar vi ett antal kunder i olika grupper för att gå mer in på djupet till varför det tycker som de gör och konstruktivt diskutera olika frågor kopplade till uppfattningen av varumärket. Ett samtal i grupp tar tillvara på den kreativa och positiva dynamik som skapas i en grupp.

Vi är din partner hela vägen

Analysen ger svar på om den interna bilden av det egna varumärket stämmer med den externa.

Vi tar alltid ett helhetsansvar för genomförandet och guidar kunden i att ställa rätt frågor för att fånga undersökningens syfte.

Vinsterna med en varu­märkes­analys

Anlita Indikator

Detta ingår när du beställer en kundundersökning av oss:

Beställ varumärkes­analys

Edvin Boije

Projektledare, vice VD

031-730 3119
edvin.boije@indikator.org