Resultat av Nationell Patientenkät inom BUP

Resultat av Nationell Patientenkät inom BUP

På uppdrag av landstingen i Sverige har Indikator undersökt hur patienter och målsmän upplever vården inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). SKL presenterar idag den 27 maj 2014 undersökningens resultat i en sammanfattande rapport. Läs mer här.