Socialstyrelsen brukarundersökning

Socialstyrelsen brukarundersökning

Indikator genomför på uppdrag av Socialstyrelsen för sjätte året i rad den rikstäckande undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. 225 000 äldre ges under mars-maj månad möjlighet att besvara frågor kring bland annat trygghet, tillgänglighet, bemötande, sociala aktiviteter och inflytande. Resultaten för landets 290 kommuner samt ca. 4800 verksamheter kommer preliminärt att publiceras i oktober 2018.

Leave a Reply