SOM-undersökningen 2018

SOM-undersökningen 2018

Under hösten/vintern 2018 genomförde Indikator för andra året SOM-undersökningarna på uppdrag av SOM-institutet. Undersökningen skickades ut till ett slumpmässigt urval av totalt 37 000 personer i Sverige. SOM-undersökningen 2018 blev faktiskt den största någonsin, och genomfördes på nationell nivå, samt regionalt i Västra Götaland, Värmland och Göteborgs Stad.
Syftet med undersökningen är att belysa svensk opinionsbildning och ge en rättvisande bild av hur våra attityder och vanor förändras över tid. Tillsammans ger svaren en fingervisning om vart Sverige är på väg – kunskap som ger samhället bättre underlag för viktiga beslut.

Leave a Reply