Styrelse

Vår styrelse

Indikators styrelse fungerar som en källa till kunskap om de fält vi verkar inom, bollplank för strategiska frågor och ger oss möjlighet att kontinuerligt få del av ny forskning.

Indikators styrelse består av:

Lars Fallberg

Lars började som forskare och lärare vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg. Efter några år som programansvarig vid WHO:s Europakontor tog han över som VD för Pickerinstitutet i Sverige och Tyskland. 2005 lade Picker ner sin verksamhet i Sverige och Lars startade Indikator med fokus på kvalitetsmätningar inom den offentliga sektorn med betoning på sjukvård och omsorg.

Johan Frisack

Johan har arbetat vid Indikator under flera år. Han har huvudsakligen fokuserat på att följa upp patientsäkerhetsklimatet i landstingen och har i samverkan med landstinget utvecklat en process för att regelbundet följa upp säkerhetsklimatet i sjukvården. Johan arbetar sedan årsskiftet som managementkonsult i Ekan Management med inriktning på offentlig sektor.

Max Petzold

Max är professor i biostatistik och Max är föreståndare för akademistatistik vid Sahlgrenska akademin. Han har stor erfarenhet av olika medicinska studier, både  pre-kliniska och kliniska studier. Han har även arbetat inom samhällsmedicin och utvärdering av hälsopolicies. Max fungerar också som rådgivare åt Indikator i statistiska frågor.

Edvin Boije

Edvin har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt enkätundersökningar. Tidigare som undersökningsledare vid Göteborgs universitet och sedan 2016 som projektledare på Indikator. Edvin ansvarar för bolagets försäljning och leder det operativa arbetet.

Det viktigaste för oss är målet och att data gör skillnad

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur data kan göra skillnad hos er.