Artiklar

Valintegritet i Sverige

Frågor om valintegritet har historiskt sätt inte varit särskilt uppmärksammade i Sverige. Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari har dessa frågor emellertid kommit att aktualiseras både i Sverige och internationellt. ”Valintegritet i Sverige” är temat på det senaste specialnumret av Statsvetenskaplig tidskrift och som innehåller en rad intressanta artiklar författade av ledande svenska statsvetare.

Indikator har bistått med datainsamling för ett flertal av analyserna och framför allt vill vi lyfta fram det intressanta kapitlet ”Hur hemlig är valhemligheten?” författat av Peter Esaiasson och Jan Teorell där nästan 13 000 väljare svarat på en enkät gällande röstningsupplevelsen utifrån en experimentell design: https://journals.lub.lu.se/st/article/view/25450/22394

Hela temanumret av statsvetenskaplig tidskrift finner du här: https://statsvetenskapligtidskrift.org/2023/09/22/nr-4-2023-valintegritet-i-sverige/

Läs fler av våra artiklar