Vårdbarometern

Vårdbarometern

Vad tycker Sveriges befolkning om vården? Ta del av resultaten från undersökningen som visar medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård.

i två omgångar, en på våren och en på hösten. Helårsresultat presenteras under första kvartalet efterföljande år. Intervjuerna sker per telefon och genomförs av Indikator på uppdrag av landstingen genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Mer information om Vårdbarometern hittar du här.