Data

Data som gör skillnad

Vi har alltid varit övertygade om en sak – vi kommer aldrig att samla in siffror om ketchup och bilmärken.

Vi har fokuserat på att bistå offentlig verksamhet med kompetens när det gäller datainsamling, analys och utvärdering. Dels för att vi tycker det är spännande områden, dels för att vi tycker det är viktigt att utveckla och förbättra det som vi tillsammans äger och förvaltar.

Under åren har vi utvecklat hög kompetens inom personcentrerad vård, brukarmedverkan, medborgardialoger, kunskapskartläggningar, patientsäkerhet och medarbetarskap. Hos oss finns bred kompetens vad gäller undersökningsdesign, frågekonstruktion, statistik och datavisualisering.

För oss är inte metoden det som avgör. Det är målet. Viss data kan samlas in genom mjuka metoder, vissa undersökningar kan behöva flera metoder för att genomföras, andra svar finner man genom att kombinera olika datakällor som redan finns tillgängliga i organisationen.

Det viktigaste för oss är målet och att data gör skillnad

Välkommen att kontakta oss för att diskutera vad vi kan göra för er.