Indikator Opinion

Indikator Opinion

Vi drivs av en ständig nyfikenhet att utforska och förstå hur den allmänna opinionen tar form och utvecklas över tid. Vår övertygelse är att opinionsmätningar, när de utförs med vetenskaplig grund och riktiga slumpmässiga urval, har stor potential att stärka den demokratiska processen genom att ge röst åt folket. Tillförlitliga undersökningsresultat är dessutom helt centralt för myndigheter, företag och andra organisationer som arbetar med att förstå sin egen målgrupp och sin omvärld.

Vi på Indikator genomför årligen flera av Sveriges största, mest avancerade och mest omskrivna undersökningar. Gemensamt för dessa är att vi alltid använder oss av slumpmässiga urval. Att det är slumpen, och inte en individs intresse eller politiska engagemang, som ligger till grund för att någon kan gå med i en undersökning, är av grundläggande betydelse för att säkerställa att resultaten återspeglar den allmänna opinionen.

Vårt team av experter har ägnat hela sina karriärer åt att på olika sätt beskriva, förklara och förstå den allmänna opinionen hos det svenska folket. Vi har spetskompetens inom alla steg i undersökningsprocessen, från enkätkonstruktion och undersökningsdesign till befolkningsundersökningar via post och specialdesignade panelundersökningar samt fokusgruppssamtal för kvalitativa insikter. Är du eller din organisation intresserade av att veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa er i er omvärldsanalys, hör av er via offertformulär eller direkt till någon av våra experter.

Per Oleskog Tryggvason

Per är opinionschef på Indikator och disputerad forskare i politisk kommunikation från Göteborgs universitet. Under de senaste tio åren har han varit nära knuten till både Valforskningsprogrammet och SOM-institutet. Per ansvarar för Indikator Opinions undersökningar om samhälle och politik och är en av Sveriges främsta experter på väljarbeteende. Han medverkar ofta i nyhetsmedia för att analysera svensk inrikespolitik och har varit ansvarig för Indikators roll i framtagandet av SVT:s valkompass till Europaparlamentet.

Kontakt: per.oleskog.tryggvason@indikator.org

Per
Oleskog Tryggvason

Opinionschef, fil dr

076- 028 08 36
per.oleskog.tryggvason@indikator.org

Edvin Boije

Edvin, Pol MSc, har en bakgrund inom väljarbeteende på det svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Sedan 2015 driver Edvin undersökningsföretaget Indikator och har ansvarat för genomförandet av flera av Sveriges största undersökningsuppdrag på uppdrag av universitet, regioner och kommuner. Edvin har sedan 2017 bland annat ansvarat för datainsamlingen av SOM-institutets årliga undersökningar, produktion av Sveriges Officiella Statistik för ett flertal myndigheter samt en mängd omfattande undersökningar på teman som folkhälsa, vård och resvanor. 

Kontakt: edvin.boije@indikator.org 

Edvin
Boije

Projektledare, vice VD

031-730 3119
edvin.boije@indikator.org

Våra undersökningar