Privat sektor

Indikator är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag, grundat 2005. Vi hjälper såväl privata företag som offentlig sektor att få ut det viktigaste ur alla slags undersökningar. Ibland är uppdragen små och snabba, men vi ryggar inte heller för stora utmaningar. Som att hantera hundratusentals enkätsvar, manövrera komplexa analyser och sköta stora anpassningar efter målgrupp och tillgänglighet.

Resultaten från våra undersökningar syns i massmedia varje dag och utgör ofta viktiga data i vetenskapliga rapporter. De ligger också till grund för mängder av avgörande beslut i samhället. Personliga, vardagliga val som vilken vårdcentral någon väljer att gå till, eller stora politiska åtgärder som påverkar hela befolkningen.

Våra kunder är små och stora företag, myndigheter och regioner, kommuner och universitet. Vi tar vara på din värdefulla kunskap om din målgrupp och verksamhet, och kompletterar med vår genuina expertis kring undersökningar. Vi löser det tillsammans.

 

Kund­­under­sökning

Genom att beställa en kund­undersökning från oss får ni svar på nöjda och lojala era kunder är!

En kund­undersökning ger er underlag att arbeta med resultaten och hjälper er att behålla kunder och skapa fler ambassadörer, som rekommenderar företaget till andra.

Vi använder oss av både NKI och NPS. Allt utifrån vad ni vill mäta.

Varu­märkes­analys

Vår varumärkesanalys består dels av en enkätundersökning som tar reda på hur många som känner till ditt varumärke och vilken upplevelse de flesta har av varumärket.

Som komplement till enkäten samlar vi ett antal kunder i olika grupper för att gå mer in på djupet till varför det tycker som de gör och konstruktivt diskuterar olika frågor kopplade till uppfattningen av varumärket.

Medarbetar­under­sökning

Att som chef ha koll på hur sina medarbetare mår och uppfattar sin arbetsmiljö är viktigt i alla organisationer. Medarbetarna är den enskilt viktigaste resursen i varje organisation och därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta för att de ska trivas på sin arbetsplats.

Vill du beställa en undersökning?