Offentlig sektor

Indikator hjälper såväl offentlig sektor som privata företag att få ut det viktigaste ur alla slags undersökningar. Allra bäst är vi i de stora utmaningarna. Som att hantera hundratusentals enkätsvar, manövrera komplex och experimentell undersökningsdesign, och sköta stora anpassningar efter målgrupp och tillgänglighet.

Resultaten från våra undersökningar syns i massmedia varje dag och utgör ofta viktiga data i vetenskapliga rapporter. De ligger också till grund för mängder av avgörande beslut i samhället. Personliga, vardagliga val som vilken vårdcentral någon väljer att gå till, eller stora politiska åtgärder som påverkar hela befolkningen.

Våra kunder kan vara myndigheter, regioner och kommuner, privata företag och universitet. Vi tar vara på din värdefulla kunskap om din målgrupp och verksamhet, och kompletterar med vår genuina expertis kring undersökningar. Vi löser det tillsammans.

Brukar­under­sökning

Indikator har stor erfarenhet i genomförandet av brukarundersökningar inom en mängd olika områden.

Vi tar ett helhetsansvar och kan stödja er med allt från framtagning av frågeformulär, metodval, datainsamling, analys och presentation av resultatet.

Medborgar­under­sökning

Vill du beställa en medborgarundersökning riktad till allmänheten, exempelvis medborgare i din kommun eller befolkningen i stort? Kanske vill du jämföra hur nöjda dina kommuninvånare är i jämförelse med befolkningen som helhet? Då har du kommit rätt. Vi är experter på medborgarundersökningar och genomför årligen ett 50-tal undersökningar som riktar sig till allmänheten.

Medarbetar­under­sökning

Indikator har mångårig erfarenhet att genomföra medarbetar­undersökningar i stora, komplexa organisationer, främst inom hälso- och sjukvården. Vi anpassar metod och frågeformulär utifrån våra kunders önskemål, och erbjuder självklart vårt fulla stöd för att utforma den medarbetar­undersökning som lämpar sig bäst för just er organisation.

Att arbeta med resultaten​​

Kärnan i våra tjänster är resultaten. För att vi ska ha lyckats med vårt jobb ska er organisation få ta del av ett resultat ni kan använda direkt i den egna verksamheten. Därför diskuterar vi redan vid uppstartsmötet kommande resultat och hur ni vill ha dem presenterade för att kunna arbeta vidare på bästa sätt.

Vill du beställa en undersökning?