Enkät­undersökning

Hitta svaren med en enkät­undersökning

Vill du beställa en enkätundersökning riktad till allmänheten – medborgare i din kommun eller befolkningen i stort? Då har du kommit rätt. Vi är experter på enkätundersökningar och genomför årligen ett 50-tal undersökningar som riktar sig till allmänheten.

Vet du vad du vill ta reda på och vem du vill fråga? Då sköter vi resten! Indikator behärskar alla typer av enkätundersökningar och jobbar aktivt för att ständigt utveckla och hålla hög kvalitet på våra tjänster och metoder. Vår erfarenhet bygger på miljontals insamlade enkätsvar. Det ger oss en unik kunskap om vilken undersökningsmetod som passar bäst till olika målgrupper.

Olika typer av enkät­undersökningar

Pappersenkät

Postala enkäter är den klassiska och i särklass mest effektiva undersökningsmetoden när det kommer till höga svarsfrekvenser och tillförlitliga resultat som vilar på vetenskaplig grund. Tack vare Sveriges folkbokföringssystem är i princip varenda medborgare möjlig att nå med en postal enkät. De allra flesta föredrar dessutom fortfarande att besvara enkäter med papper och penna. Som mest effektiv blir undersökningen om den postala enkäten kombineras med påminnelser på sms.

Indikator är Sveriges ledande undersökningsföretag vad gäller postala enkäter. Vi sköter hela processen i egen regi i våra lokaler i Mölndal – från urval och utskick av enkäter till postmottagning, skanning och verifiering av svar.

Webbenkät

Har du e-postadresser till dem som du vill skicka enkäten till? Då är webbenkäten det bästa verktyget. Webbenkäten har sina styrkor i teknik och snabbhet. Indikators webbenkätsystem är utvecklat för att möta höga krav på prestanda, utseende och tillgänglighet. Vi anpassar layouten för att passa kundens grafiska profil och har möjlighet att ta emot svar på flera språk. Webb­enkät­systemet har ett integrerat rapporteringssystem vilket möjliggör att du som kund kan se och arbeta med resultatet i realtid.

Telefonenkät

Vill du samla in dina enkätsvar via telefon? Då löser vi det. Telefonenkäter är det rätta verktyget när ett givet antal svar ska samlas in under en begränsad tid eller om du vill föra ett motiverande samtal för att skapa förändring hos individen. Telefonenkäter kan också vara ett bra komplement till andra metoder.

SMS-enkät

Sms är det snabbaste sättet att både skicka ut enkäten och få in svar. 85 procent av Sveriges befolkning har idag tillgång till en smartphone och för de flesta är det naturligt att kommunicera med sms. Det är en mycket effektiv metod som når medborgare i grupper som annars kan vara svåra att nå, t.ex. i socioekonomiskt utsatta områden.

Vårt system är väl utvecklat för att skicka stora mängder sms och vi kan skicka tusentals sms på ett par sekunder.

Vinsterna med enkätundersökning:

Anlita Indikator

Detta ingår när du beställer en enkätundersökning av oss:

Beställ enkät­undersökning

Edvin Boije

Projektledare, vice VD

031-730 3119
edvin.boije@indikator.org