Nyheter

SOM-undersökning med fokus på coronaviruset

Just nu genomför Indikator en SOM-undersökning med fokus på coronaviruset. Totalt kommer 6 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige inbjudas att delta i undersökningen. Syftet är att ge en bred och rättvisande bild av hur samhället påverkas under en tid av stora förändringar. Enkäten kan besvaras på papper eller på webben via som.gu.se/svara.
Du kan läsa mer på som.gu.se.

Läs fler av våra nyhetsuppdateringar