Artiklar

SOM-undersökning med fokus på coronaviruset

Just nu genomför Indikator en SOM-undersökning med fokus på coronaviruset. Därför kommer totalt 6 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige bli inbjudna att delta i undersökningen. Eftersom syftet är att ge en bred och rättvisande bild av hur samhället blir påverkat under en tid av stora förändringar. Om du blivit inbjuden att delta kan du besvara enkäten på papper eller på webben via som.gu.se/svara.
Du kan läsa mer på som.gu.se.

Vill du läsa mer om att delta?

SOM-undersökning coronaviruset

Läs fler av våra artiklar

Valintegritet i Sverige

Frågor om valintegritet har historiskt sätt inte varit särskilt uppmärksammade i Sverige. Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari har

LÄS MER »