Artiklar

Medborgarenkät miljö i Stockholms stad

Under hösten 2020 genomförde Indikator en medborgarenkät om miljö och trafik på uppdrag av Stockholms stad. Vi skickade ut miljöenkäten till 18 000 slumpmässigt utvalda personer i Stockholms stad som fick möjligheten att tycka till om allt från sina resvanor till vad kommunen ska prioritera i sitt miljöarbete. Enkäten gick ut under vecka 43.
För att läsa mer gå in på Stockholms stads hemsida: http://miljobarometern.stockholm.se/medborgarenkat/

Medborgarenkät miljö

Läs fler av våra artiklar

Valintegritet i Sverige

Frågor om valintegritet har historiskt sätt inte varit särskilt uppmärksammade i Sverige. Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari har

LÄS MER »